حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کفش ایمنی

 اهمیت استفاده از کفش ایمنی
کفش ایمنی و یا کفش کار  یکی از مهمترین تجهیزات مورد استفاده به منظور افزایش ضریب ایمنی، حفاظت شخصی و پیشگیری از بروز آسیب های جدی در محیط های مختلف، به ویژه کارگاه های بزرگ تولیدی، پروژه های عملیاتی، تولیدات ...
مدیر سایت

09128060937